BLOG PRO PODNIKATELE

SROZUMITELNĚ O POVINNOSTECH, PŘEDPISECH A PRAVIDLECH

GDPR a dosavadní průběh kontrol

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil 15. listopadu 2019 přehled o počtu a výši pravomocně udělených pokut. Po účelově vyvolané panice okolo GDPR lze dnes ze statistik jednoznačně vyčíst, jaký je skutečný stav věcí. A drobní podnikatelé se budou moci opět uklidnit. ÚOOU od začátku platnosti GDPR (tedy za rok a půl) udělil 105 pokut v celkové výši 7,5 mil. Kč....

EET od května 2020 – nejčastější otázky

Jak jistě většina z vás ví, 1. května 2020 proběhne 3. a 4. vlna EET. Pojďme si ve stručnosti odpovědět na nejčastější otázky: Koho se bude EET od května 2020 týkat? Bez velkých složitostí můžeme říct, že od května 2020 EET se bude týkat v podstatě všech běžných podnikatelů, kteří budou při své činnosti přijímat hotovost. Vyhnou se mu...

Začátek podnikání – nejčastější otázky

Jednou z nejdiskutovanějších záležitostí drobných podnikatelů jsou začátky jejich činnosti a s tím související témata, jako: Nízké příjmy – kdy je již třeba danit? Kdy se musím stát podnikatelem (založit si živnost)? Podnikání při zaměstnání / studiu apod. Tato témata jsou opředena mnoha mýty a koluje kolem nich mnoho nepřesných informací. Pojďme si tedy vyjasnit, jak to všechno...

Milion českých živnostníků

Jde o historický milník. K 31.3. 2019 je poprvé evidováno v Česku více než 1 milion živnostníků, konkrétně 1 011 007. Abychom byli přesní, musíme říci 1 milion OSVČ. Ne každá OSVČ totiž musí mít živnost. Statistiku zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení. Nárůst počtu živnostníků evidujeme nepřetržitě již mnoho let. Zajímavostí však je, že za posledních 8, kdy se...