BLOG PRO PODNIKATELE

SROZUMITELNĚ O POVINNOSTECH, PŘEDPISECH A PRAVIDLECH

Příležitostné příjmy

Limit pro příležitostné příjmy, které nemusíme danit, je 30 tisíc Kč (dříve 20 tisíc). Pokud tedy součet našich příjmů z příležitostných činností nepřesáhne v kalendářním roce 30 tisíc Kč, nemusíme tyto příjmy danit ani uvádět v daňovém přiznání. Co je příležitostná činnost? V zásadě jde o jakoukoli činnost, na kterou nemáme živnostenský list a neděláme ji opakovaně, pravidelně či systematicky. Může jít...

Pětadvacítka – jak žádat?

Ke schválení ‚pětadvacítky‘, tedy kompenzačního bonusu pro OSVČ, již chybí pouze podpis prezidenta. Pojďme si ve stručnosti říct, koho se kompenzační bonus týká a jak o něj žádat. Výše podpory? Výše kompenzačního bonusu byla stanovena na 500,- Kč / den v obodbí 12.3. – 30.4. 2020, celkem 25.000 Kč. Koho se podpora týká? Nárok na kompenzační bonus mají OSVČ, splňující...

Aktuální info pro podnikatele – koronavirus

Ahoj, podnikatelská rodino! Času je málo, informací mraky a vše považuji za mimořádně nepřehledné. Proto vám přináším jednoduchý přehled, co je již schváleno a je platné ✅ a co je ve fázi pravděpodobného schválení ❓. Tento článek je průběžně aktualizován. Držte se! ✅ Termín pro podání přiznání k dani z příjmu za rok 2019 je posunut na 18. srpna 2020. Tato lhůta platí i pro úhradu...

Rozhlasové a televizní poplatky při podnikání

Kladete si otázku, zda se vás a vašeho podnikání týkají rozhlasové či televizní poplatky? V dnešním článku si jednoduše vyjasníme, jak se věci mají. Kdo musí platit koncesionářské poplatky? Koncesionářské poplatky (tedy televizní a rozhlasové) dle aktuální praxe musí platit každý, kdo vlastní či užívá přijímač, který je schopen příjmu příslušného televizního či radiového signálu. V tomto smyslu...

Sídlo, provozovna a jejich označení

Pokud k vám zavítá kontrola ze živnostenského úřadu, jednou z hlavních věcí bude podrobná kontrola náležitostí týkajících se provozovny či sídla. Pojďme si proto ujasnit, jaké jsou mezi nimi rozdíly a jaké povinnosti se k této problematice váží. Laicky řečeno, sídlo je hlavní adresa podnikatele (jak OSVČ, tak firmy). Obvykle je ze sídla celé podnikání řízeno. V případě OSVČ je...

GDPR a dosavadní průběh kontrol

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil 15. listopadu 2019 přehled o počtu a výši pravomocně udělených pokut. Po účelově vyvolané panice okolo GDPR lze dnes ze statistik jednoznačně vyčíst, jaký je skutečný stav věcí. A drobní podnikatelé se budou moci opět uklidnit. ÚOOU od začátku platnosti GDPR (tedy za rok a půl) udělil 105 pokut v celkové výši 7,5 mil. Kč....

EET od května 2020 – nejčastější otázky

Jak jistě většina z vás ví, 1. května 2020 proběhne 3. a 4. vlna EET. Pojďme si ve stručnosti odpovědět na nejčastější otázky: Koho se bude EET od května 2020 týkat? Bez velkých složitostí můžeme říct, že od května 2020 EET se bude týkat v podstatě všech běžných podnikatelů, kteří budou při své činnosti přijímat hotovost. Vyhnou se mu...

Začátek podnikání – nejčastější otázky

Jednou z nejdiskutovanějších záležitostí drobných podnikatelů jsou začátky jejich činnosti a s tím související témata, jako: Nízké příjmy – kdy je již třeba danit? Kdy se musím stát podnikatelem (založit si živnost)? Podnikání při zaměstnání / studiu apod. Tato témata jsou opředena mnoha mýty a koluje kolem nich mnoho nepřesných informací. Pojďme si tedy vyjasnit, jak to všechno...

Milion českých živnostníků

Jde o historický milník. K 31.3. 2019 je poprvé evidováno v Česku více než 1 milion živnostníků, konkrétně 1 011 007. Abychom byli přesní, musíme říci 1 milion OSVČ. Ne každá OSVČ totiž musí mít živnost. Statistiku zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení. Nárůst počtu živnostníků evidujeme nepřetržitě již mnoho let. Zajímavostí však je, že za posledních 8, kdy se...