Pětadvacítka – jak žádat?

10.4. 2020

Ke schválení ‚pětadvacítky‘, tedy kompenzačního bonusu pro OSVČ, již chybí pouze podpis prezidenta.

Pojďme si ve stručnosti říct, koho se kompenzační bonus týká a jak o něj žádat.

Výše podpory?

Výše kompenzačního bonusu byla stanovena na 500,- Kč / den v obodbí 12.3. – 30.4. 2020, celkem 25.000 Kč.

Koho se podpora týká?

Nárok na kompenzační bonus mají OSVČ, splňující následující podmínky:

  • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
  • Vykonávaná činnost je činností hlavní,
  • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění
  • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020.
  • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku krizových optatření vlády či z jiných důvodů souvisejících s koronavirem.

Splnění podmínek se dokládá formou čestného prohlášení, učiněného v žádosti o bonus.

Kdy žádat?

O kompenzační bonus je možné žádat od 9.4.2020.

Kde a jak žádat?

Pro získání podpory je potřeba vyplnit žádost v online aplikaci nebo v interaktivním pdf. Tu je následně potřeba doručit na místně příslušný finanční úřad a to buď datovou schránkou, emailem (zobrazí se v interaktivním formuláři) nebo osobně vhozením do sběrného boxu na finančním úřadě. PDF lze též vyplnit

 

Komentáře