BLOG PRO PODNIKATELE

SROZUMITELNĚ O POVINNOSTECH, PŘEDPISECH A PRAVIDLECH

3 tipy, jak se postavit krizi

V životě každého podnikatele přijde okamžik, kdy se věci nevyvíjí tak, jak si představoval. Příčina může být v samotném podnikání, ale i vně – ve věcech a oblastech, které podnikatel může jen těžko ovlivnit. Jedním z příkladů je bezesporu aktuální koronavirová krize. Někteří podnikatelé jsou přímo paralyzováni opatřeními vlády, čím dál více podnikatelů je krizí ohroženo sice nepřímo, ale...

Kdy je čas přijmout asistentku?

Snad každý podnikatel se dostal do situace, kdy měl víc práce, než dokáže v daný okamžik zvládnout. A pokud je to navíc práce, která nerozvíjí podnikání, jako je typicky administrativa a papírování, znamená to jediné: překážku v růstu podnikání a nezřídka i příčinu neúspěchu. V takový okamžik je na místě zvážit, zda by podnikatel neměl využít pomoci asistentky, která mu od neodkladných,...

3 největší daňové přešlapy českých podnikatelů

Možností, kde ve spletitých uličkách daňových zákonů může drobný podnikatel udělat chybu, je nespočet. Zejména v případě, že účetnictví zpracovává jen jednou za rok a nejsou v pravidelném kontaktu s účetním nebo daňovým poradcem. Pojďme si uvést tři největší chyby, se kterými jsme se setkávali v roce 2020. 1. DPP a registrace k zálohové dani Když zaměstnáváte brigádníky na dohodu o provedení práce a z jejich...

Crowdfunding, co to je?

Podnikatelských nápadů jsou mraky. A jsou levné. Přestože si to mnozí snílci nemyslí, to nejsnazší je dnes najít inspiraci a podnikatelský projekt. To nejtěžší je, uvést ho v život. A zásadním omezením bývá pro mnoho podnikatelských nápadů rozpočet. Jak získat peníze na počáteční rozjezd? Právě obtížnost sehnat na počátku podnikání cizí kapitál, obzvláště ve formě úvěru, vedla ke vzniku alternativního způsobu...

Home office. Radost či starost?

Z příjemného benefitu se home office stal v nedávné době potřebnou formou zaměstnání. Práce z domova je v současné době vyžadována zaměstnavateli i zaměstnanci, chceme-li udržet podnikání funkční. Je-li to tedy charakterem pracovní pozice dovoleno, posílají společnosti zaměstnance pracovat z domova. Kromě výhod má home office i své nevýhody. Jaké jsou tedy klady a jaké zápory? A jak se na práci z domova řádně dohodnout?...

Příležitostné příjmy

Limit pro příležitostné příjmy, které nemusíme danit, je 30 tisíc Kč (dříve 20 tisíc). Pokud tedy součet našich příjmů z příležitostných činností nepřesáhne v kalendářním roce 30 tisíc Kč, nemusíme tyto příjmy danit ani uvádět v daňovém přiznání. Co je příležitostná činnost? V zásadě jde o jakoukoli činnost, na kterou nemáme živnostenský list a neděláme ji opakovaně, pravidelně či systematicky. Může jít...

Pětadvacítka – jak žádat?

Ke schválení ‚pětadvacítky‘, tedy kompenzačního bonusu pro OSVČ, již chybí pouze podpis prezidenta. Pojďme si ve stručnosti říct, koho se kompenzační bonus týká a jak o něj žádat. Výše podpory? Výše kompenzačního bonusu byla stanovena na 500,- Kč / den v obodbí 12.3. – 30.4. 2020, celkem 25.000 Kč. Koho se podpora týká? Nárok na kompenzační bonus mají OSVČ, splňující...

Aktuální info pro podnikatele – koronavirus

Ahoj, podnikatelská rodino! Času je málo, informací mraky a vše považuji za mimořádně nepřehledné. Proto vám přináším jednoduchý přehled, co je již schváleno a je platné ✅ a co je ve fázi pravděpodobného schválení ❓. Tento článek je průběžně aktualizován. Držte se! ✅ Termín pro podání přiznání k dani z příjmu za rok 2019 je posunut na 18. srpna 2020. Tato lhůta platí i pro úhradu...

Rozhlasové a televizní poplatky při podnikání

Kladete si otázku, zda se vás a vašeho podnikání týkají rozhlasové či televizní poplatky? V dnešním článku si jednoduše vyjasníme, jak se věci mají. Kdo musí platit koncesionářské poplatky? Koncesionářské poplatky (tedy televizní a rozhlasové) dle aktuální praxe musí platit každý, kdo vlastní či užívá přijímač, který je schopen příjmu příslušného televizního či radiového signálu. V tomto smyslu...

Sídlo, provozovna a jejich označení

Pokud k vám zavítá kontrola ze živnostenského úřadu, jednou z hlavních věcí bude podrobná kontrola náležitostí týkajících se provozovny či sídla. Pojďme si proto ujasnit, jaké jsou mezi nimi rozdíly a jaké povinnosti se k této problematice váží. Laicky řečeno, sídlo je hlavní adresa podnikatele (jak OSVČ, tak firmy). Obvykle je ze sídla celé podnikání řízeno. V případě OSVČ je...