BLOG PRO PODNIKATELE

SROZUMITELNĚ O POVINNOSTECH, PŘEDPISECH A PRAVIDLECH

Má smysl pojištění profesní odpovědnosti?

Každý, i ten nejpozornější člověk, může udělat chybu. Výjimkou nejsou ani pochybení, která udělají podnikatelé při výkonu své profese. Velkým rizikem v tu chvíli je, že nesou odpovědnost za škodu způsobenou svou chybou. Ať už jde o škodu na zdraví či na majetku, výše náhrady může při troše smůly znamenat pro podnikatele zcela fatální ránu. Existuje možnost, jak se proti těmto...

Jak na podnikatelskou únavu?

Energie se nedostává, elán pohasíná, sebedůvěra klesá! Možná to znáte. Zkrátka, ne každý podnikatel má to štěstí a je vybaven bezednou sýpkou síly a motivace. Naopak, většina podnikatelů trpí pravým opakem. Málokdo však ví, že za většinou problémů se skrývá únava. Pozor ale, bohužel nejde obvykle o takovou tu běžnou, příjemnou únavu po dobře zvládnutém dni. Podnikatelská únava má několik...

Povinnosti podnikatele při pracovní neschopnosti zaměstnance

Pracovní úraz či nemoc z povolání jsou nepříjemností pro obě strany – pro zaměstnavatele i pro zaměstnance. V případě zaměstnanců jde primárně o způsobené zdravotní problémy, sekundárně pak o ohrožení stabilního příjmu a celkovou kvalitu života, který po úraze či nemoci následuje. Z pohledu zaměstnavatele jde o celou řadu nepříjemností a povinností, které s sebou taková událost přináší. Jaké povinnosti má zaměstnavatel v případě, že...

Dárek pro klienta. Je nákladem?

Taky byste se nejradši rozdali? :-O Součástí podnikání a obchodu je vytváření vztahů se zákazníky. V některých oborech zcela neodmyslitelnou. A jednou z nejsnazších cest, jak si získat srdce zákazníka, je dát mu hezký dárek. Ať už s tím souhlasíte nebo ne, obchodní dárky tu jsou a budou. Jak to s nimi ale je z pohledu daňové uznatelnosti? Máme 2 možnosti: buď...

Zodpovědnost, metla podnikatelů

Podle některých průzkumů se jedná o vůbec nejnáročnější disciplínu freelancerů a živnostníků. Je jí zodpovědnost a s ní spojená spolehlivost. Říká vám to něco? Setkali jste se někdy s tím, že někdo nedodržel slib, lhůtu, termín, závazek? Anebo naopak že vy jste nezvládli udělat to, co jste se zavázali? Popravdě, není se čemu divit. Za spolehlivé je označováno jen...

BOZP – nutnost, ale i velký byznys

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Neboli BOZP je pojem, který bzučí v uších každého zaměstnavatele, neboť je jednou z jeho hlavních povinností. No to dá rozum, že zaměstnavatel musí zajistit, aby bylo pracoviště bezpečné. Bohužel se však z problematiky BOZP stal spíše velký byznys než smysluplná ochrana zdraví zaměstnanců. Hlavní příčinou tohoto obchodu s vlažnou vodou, je… … nesmyslný...

3 tipy, jak se postavit krizi

V životě každého podnikatele přijde okamžik, kdy se věci nevyvíjí tak, jak si představoval. Příčina může být v samotném podnikání, ale i vně – ve věcech a oblastech, které podnikatel může jen těžko ovlivnit. Jedním z příkladů je bezesporu aktuální koronavirová krize. Někteří podnikatelé jsou přímo paralyzováni opatřeními vlády, čím dál více podnikatelů je krizí ohroženo sice nepřímo, ale...

Kdy je čas přijmout asistentku?

Snad každý podnikatel se dostal do situace, kdy měl víc práce, než dokáže v daný okamžik zvládnout. A pokud je to navíc práce, která nerozvíjí podnikání, jako je typicky administrativa a papírování, znamená to jediné: překážku v růstu podnikání a nezřídka i příčinu neúspěchu. V takový okamžik je na místě zvážit, zda by podnikatel neměl využít pomoci asistentky, která mu od neodkladných,...

3 největší daňové přešlapy českých podnikatelů

Možností, kde ve spletitých uličkách daňových zákonů může drobný podnikatel udělat chybu, je nespočet. Zejména v případě, že účetnictví zpracovává jen jednou za rok a nejsou v pravidelném kontaktu s účetním nebo daňovým poradcem. Pojďme si uvést tři největší chyby, se kterými jsme se setkávali v roce 2020. 1. DPP a registrace k zálohové dani Když zaměstnáváte brigádníky na dohodu o provedení práce a z jejich...

Crowdfunding, co to je?

Podnikatelských nápadů jsou mraky. A jsou levné. Přestože si to mnozí snílci nemyslí, to nejsnazší je dnes najít inspiraci a podnikatelský projekt. To nejtěžší je, uvést ho v život. A zásadním omezením bývá pro mnoho podnikatelských nápadů rozpočet. Jak získat peníze na počáteční rozjezd? Právě obtížnost sehnat na počátku podnikání cizí kapitál, obzvláště ve formě úvěru, vedla ke vzniku alternativního způsobu...