Příležitostné příjmy

21.11. 2020

Limit pro příležitostné příjmy, které nemusíme danit, je 30 tisíc Kč (dříve 20 tisíc). Pokud tedy součet našich příjmů z příležitostných činností nepřesáhne v kalendářním roce 30 tisíc Kč, nemusíme tyto příjmy danit ani uvádět v daňovém přiznání.

Co je příležitostná činnost?

V zásadě jde o jakoukoli činnost, na kterou nemáme živnostenský list a neděláme ji opakovaně, pravidelně či systematicky. Může jít o výpomoc sousedovi na zahradě, ale i dílčí administrativní práce. Mezi příležitostné příjmy lze řadit i prodej přebytků ze zahrady (ten může být opakovaný, ale nesmí jít vyloženě o zemědělskou činnost) a příjem včelařů kteří měli max. 60 včelstev.

Co není příležitostná činnost?

Mezi příležitostné příjmy nelze zařadit žádné příjmy, na které máme živnostenské oprávnění, i kdyby takové naše příjmy byly minimální.

Důležité je zmínit, že k ní nepatří ani autorské honoráře, i když pro nás byly jen příležitostným příjmem. Autorské honoráře je nutné zdanit vždy.

Příležitostné příjmy nad 30 tisíc

Příležitostné příjmy můžeme mít i nad limit 30 tis. Kč, avšak pokud součet činností tento limit přesáhne, musíme zdanit všechny tyto příležitostné příjmy, tedy i ty, které byly do limitu 30 tis. Tyto příjmy uvedeme v daňovém přiznání jako ostatní příjmy v § 10.

Daňový TIP

Pokud podnikatel s někým uzavře smlouvu o dílo do 30 tis. Kč např. na jednorázovou administrativní činnost, pak je pro něj tento výdaj uznatelným nákladem. Pro protistranu je tento příjem osvobozený dle výše uvedených pravidel.

Komentáře