Co je DUZP a jaká má úskalí?

22.3. 2022

Čarovný pojem DUZP neboli datum uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Mnozí ho znají, asi každý ho alespoň někdy zahlédl na faktuře. A někteří by při vyřčení tohoto termínu měli též zbystřit. Jsou to především plátci DPH. Jde totiž o klíčový termín, který rozhoduje o tom, v jakém období bude DPH odvedeno státu.

Můžeme zde slovíčkařit, ale pro pochopení běžného podnikatele lze říci, že:

DUZP nastává buď okamžikem poskytnutí služby (či dodání zboží) nebo dnem vystavení daňového dokladu. Podle toho, co nastane dříve.

Vystaveným daňovým dokladem je v tomto smyslu zejména daňový doklad k přijaté záloze. A ten je potřeba vystavit nejpozději do 15 dnů od přijetí peněz. Bez ohledu na to, zda služba již byla poskytnuta, zboží dodáno, či nikoli.

Nejčastější chyby:

  • DUZP je později, než poslední den poskytnutí služby či dodání zboží. To je nepřípustné.
  • Není vystaven do 15 dní daňový doklad k přijaté záloze.
  • DUZP je stanoveno před dodáním zboží či přijetím peněz.
  • DUZP se drobnou chybou dostane do jiného zdaňovacího období.

Zejména v případě větších transakcí či faktur je nutné být při správném stanovování DUZP obezřetný. Např. u kvartálních plátců může chybné stanovení znamenat odvedení daně až o 3 měsíce později, což u vyšších částek může znamenat nemalé penále.

 


Máte další dotazy k tématu? Nevíte si rady v jiných záležitostech týkajících se podnikání?
Připojte se k facebookové skupině PRAVIDLA PODNIKÁNÍ – PORADNA. Rádi vám poradíme.
Komentáře