Nástěnka důležitých údajů a termínů

Minimální zálohy OSVČ 2022

Sociální pojištění

2 841 Kč

Zdravotní pojištění

2 627 Kč

Paušální daň

5 994 Kč

Termíny a splatnosti

Záloha na sociální pojištění OSVČ

do konce příslušeného měsíce

Záloha na zdravotní pojištění OSVČ

do 8. dne následujícího měsíce

Odvody za zaměsatnance

do 20. dne daného měsíce *

Odevzdání přiznání a splatnost daně z příjmu fyzickým doručením

do 31.3. následujícího roku

Odevzdání přiznání a splatnost daně z příjmu elektronicky

do 30.4. následujícího roku

Odevzdání přiznání a splatnost daně z příjmu daňovým poradcem

do 30.6. následujícího roku

Odevzdání ročních přehledů na sociální a zdravotní pojištění

do 30 dnů od odevzdání daňového přiznání

Splatnost pojistného z ročních přehledů

do 8 dnů od odevzdání přehledů

Odevzdání a splatnosti přiznání k dani siliční

do 31. ledna následujícího roku

Odevzdání a splatnost DPH

do 25. následujícího měsíce

Auto v podnikání

Náhrada za použití soukromého vozidla 2022

4,70 Kč / km

Náhrada za použití soukromého vozidla 2021

4,40 Kč / km

Průměrné ceny PHM 2022

benzín95 - 37,10 Kč | benzín98 - 40,50 Kč | nafta - 36,10 Kč

Průměrné ceny PHM 2021

benzín95 - 27,80,- Kč | benzín98 - 31,50,- Kč | nafta - 27,20 Kč

Zaměstnávání

Minimální mzda 2022

16 200 Kč / měs. | 96,40 Kč / h.

Zaručená mzda 2022

2. sk. - 17 900 ,-, 3. sk. 19 700,-, 4. sk - 21 800,-, 5. sk - 24 100,-

Limit pro práci na DPP

300h / kal. rok / zaměstnavatel

Důležité limity

Příležitostný příjem osvobozený od daně

30.000,- / rok

Limit příjmů z vedlejší činnosti pro osvobození od sociálního pojištění 2022

93 387 Kč

Limit příjmů z vedlejší činnosti pro osvobození od sociálního pojištění 2021

85 058 Kč