Nástěnka důležitých údajů a termínů

Minimální zálohy OSVČ 2021

Sociální pojištění

2 588 Kč

Zdravotní pojištění

2 393 Kč

Paušální daň

5 469 Kč

Termíny a splatnosti

Záloha na sociální pojištění OSVČ

do konce příslušeného měsíce

Záloha na zdravotní pojištění OSVČ

do 8. dne následujícího měsíce

Odvody za zaměsatnance

do 20. dne daného měsíce *

Odevzdání přiznání a splatnost daně z příjmu fyzickým doručením

do 31.3. následujícího roku

Odevzdání přiznání a splatnost daně z příjmu elektronicky

do 30.4. následujícího roku

Odevzdání přiznání a splatnost daně z příjmu daňovým poradcem

do 30.6. následujícího roku

Odevzdání ročních přehledů na sociální a zdravotní pojištění

do 30 dnů od odevzdání daňového přiznání

Splatnost pojistného z ročních přehledů

do 8 dnů od odevzdání přehledů

Odevzdání a splatnosti přiznání k dani siliční

do 31. ledna následujícího roku

Odevzdání a splatnost DPH

do 25. následujícího měsíce

Auto v podnikání

Náhrada za použití soukromého vozidla 2020

4,20 Kč / km

Náhrada za použití soukromého vozidla 2021

4,40 Kč / km

Průměrné ceny PHM 2020

benzín95 - 33,10 Kč | benzín98 - 37,10 Kč | nafta - 33,60 Kč

Průměrné ceny PHM 2021

benzín95 - 27,80,- Kč | benzín98 - 31,50,- Kč | nafta - 27,20 Kč

Zaměstnávání

Minimální mzda 2021

14 200 Kč / měs. | 90,50 Kč / h.

Zaručená mzda 2021

2. sk. - 16 800 ,-, 3. sk. 18 500,-, 4. sk - 20 500,-, 5. sk - 22 600,-

Limit pro práci na DPP

300h / kal. rok / zaměstnavatel

Důležité limity

Příležitostný příjem osvobozený od daně

30.000,- / rok

Limit příjmů z vedlejší činnosti pro osvobození od sociálního pojištění 2020

83 603 Kč

Limit příjmů z vedlejší činnosti pro osvobození od sociálního pojištění 2021

85 058 Kč