EET od května 2020 – nejčastější otázky

13.11. 2019

Jak jistě většina z vás ví, 1. května 2020 proběhne 3. a 4. vlna EET. Pojďme si ve stručnosti odpovědět na nejčastější otázky:

Koho se bude EET od května 2020 týkat?

Bez velkých složitostí můžeme říct, že od května 2020 EET se bude týkat v podstatě všech běžných podnikatelů, kteří budou při své činnosti přijímat hotovost.
Vyhnou se mu jen prodejci vánočních kapříků a provozovatelé veřejných toalet.

Co vlastně EET obnáší?

Pokud při své činnosti přijímáte hotovost, EET vás nemine a čeká vás následující kroky:

 • Žádost o vygenerování autentizačních údajů (fakticky jde o registraci)
 • Výběr a nákup platformy, kterou budete pro EET využívat (EET kasa, aplikace do mobilu či např. nějaký online bezplatný nástroj)
 • Vygenerování certifikátu a nastavení vybrané platformy

Jak se EET vyhnout?

Jediný způsob, jak se legálně EET vyhnout, je nepřijímat hotovost. Zároveň je nutné podotknout, že nepřijímat hotovost není tak jednoduché, jak se zdá. Je vaším legitimním právem nastavit proces a provedení vašich služeb tak, aby se příjem hotovosti vyloučil. Např. podmínkou úhrady předem, platbou na fakturu apod. Na druhé straně je však nutné podotknout, že odmítání hotovosti v situacích, kdy je to společensky běžné (pohostinství, drobný prodej adpo.) je v rozporu se zákonem o platebním styku. Sice za to nehrozí žádná pokuta, ale o porušení zákona by se jednalo. Je proto dobré zvážit, v jakých případech je vyloučení hotovosti přiměřené.

Výjimky u EET

Co se týče výjimek, EET jich příliš nepřipouští. Zjednodušeně můžeme hovořit pouze o dvou.

První z nich je možnost evidence tzv. ve zvláštním režimu. Teoreticky to znamená, že drobní živnostníci do hotovostního obratu 600 tis., neplátci DPH, budou mít možnost evidovat tržby offline. Nebudou tak muset pořizovat žádné EET vybavení. Bohužel ale prakticky je tento offline proces natolik složitý a pracný, že si lze jen těžko představit, že by ho někdo využíval. Musel by si totiž na finančním úřadě vyzvedávat bločky, vést velmi přesně jejich evidenci a následně jednou za čtvrt roku poslat na finanční úřad podrobný přehled o výši tržeb a počtu použitých účtenek. To vše ručně :(.

Druhou výjimkou je otázka ojedinělého / výjimečného příjmu hotovosti. Tuto situaci zákon připouští, bohužel pojem ojedinělý je však tzv. neurčitým právním pojmem a nelze proto s jistotu říci, jaký příjem hotovosti a do jaké frekvence bude v tomto smyslu akceptován. Lze však očekávat, že pokut v zásadě každodenní praxe podnikatele bude vylučovat příjem hotovosti a náhodně vznikne situace, kdy je potřeba hotovost jednorázově přijmout, nemělo by to automaticky znamenat nutnost zavedení EET.

Jak postupovat pro zavedení EET

Pojďme si popsat zjednodušený postup, který vás čeká v případě, že se vás povinnost zavedení EET bude týkat:

 1. Jako první krok je nutné si zažádat o vygenerování autentizačních údajů. To můžete udělat buď osobně na Finančním úřadu, online s použitím elektronického podpisu anebo online s využitím datové schránky. Osobně doporučuji třetí možnost – tedy datovou schránku. Pokud ji ještě nemáte, zřídíte si ji bezplatně během 5 minut na jakémkoli czechpointu. Doporučuji to proto, že datovou schránku lze následně využívat i pro veškerou další komunikaci s úřady a navíc lze očekávat, že do budoucna bude stejně povinná pro všechny podnikatele. Především je to ale nástroj, který vám ušetří spoustu času. Jakmile budete mít datovou schránku, stačí vyplnit žádost o autentizační údaje zde. Na konci ji odešlete skrze přihlášení do datové schránky a během pár dnů Vám autentizační údaje do datové schránky také přijdou – ušetříte si tedy cestu na poštu.
 2. Mezi tím je potřeba vybrat si technické řešení, které budete k EET využívat. Jeho volba souvisí mj. s tím, kde a jak často budete EET využívat. V podstatě lze řešení rozdělit na 3 varianty:
  • EET Pokladny. Ty jsou vhodné pro případy, kdy budete potřebovat svižně a jednoduše vydávat větší množství účtenek. Obvykle jde o 1-2 ťuknutí a během 5 vteřin podáváte účtenku zákazníkovi. Nevýhodou EET pokladen je jejich cena. Ta startuje u většiny hlavních výrobců okolo 5 tis. Kč. Lídry trhu jsou Markeeta, Dotykačka, Kasafik či Storyous.
  • Aplikace v mobilu. Ty mají výhodu, že nemusíte pořizovat žádné další zařízení. Lehce však budete bojovat s faktem, že nejste schopni účtenku vydat jinak než emailem. To sice zákon umožňuje, podmínkou však je, že s tím souhlasí obě strany. Je tedy zřetelné, že toto řešení není vhodné pro vysoce frekventovaný provoz, ale spíše pro situace, kde se jedná se zákazníky individuálně a bez časového presu.
  • Bezplatná řešení, webová prostředí. V určitých případech lze vsadit i na integrovaná řešení, která jsou dostupná přímo v eshopech nebo i bezplatné weby pro EET. Účtenku pak lze vytisknout z jakékoli běžné tiskárny. U bezplatných variant je vhodné alespoň upozornit na to, že bezplatné poskytování EET dlouhodobě nedává smysl. Jeho provoz znamená přinejmenším datovou zátěž, která je v případě většího množství uživatelů nezanedbatelná a náklady na provoz těchto dat na konci musí někdo přeci jen zaplatit. Buďte proto při volbě poskytovatele obezřetní. Za řádné odesílání EET dat totiž ručíte v první řadě vy.
 3. Jakmile máte vybrané EET řešení, čeká vás jeho zprovoznění. Jedním z hlavních kroků je instalace certifikátu, který získáte použitím autentizačních údajů, které jste obdrželi od Finančního úřadu. Jakmile budete mít EET nastavené, z technického hlediska by vás v ideálním případě již nemělo EET vůbec zatěžovat. Vše by mělo fungovat samo a to nejpozději do doby, kdy bude nutné nainstalovat nový certifikát, což je po 3 letech.
 4. No a poté už vás čeká jen plnění povinností při provozu EET. Těmi hlavními jsou:
  • Splnění informační povinnost o tom, že jste povinni EET provozovat. V praxi to znamená vyvěsit na viditelném místě kouzelnou větu. Vzor stahujte zde.
  • Vydávání účtenek zákazníkům. Nezapomeňte, že vydat účtenku EET jste povinni vždy!
 5. Na závěr trochu pozitivního. Pokud v daném roce zaevidujete v režimu EET svou první tržbu, máte nárok na slevu na dani ve výši 5 tis. Kč. To vám zajistí váš účetní v následujícím daňovém přiznání. Doplním, že podmínkou pro získání této slevy na dani není prokázání vynaložení nákladů, ale čistě zaevidování první tržby.

Tolik v kostce o EET. Pokud si přeci jen nejste stále jisti, podrobné informace o EET naleznete na oficiálních informačních stránkách k EET etrzby.cz

Komentáře