DPP nebo DPČ?

16.2. 2022

V okamžiku, kdy podnikatel potřebuje přijmout pomocníka na kratší pracovní úvazek, uvažuje o dvou základních pracovních poměrech: DPP (dohoda o provedení práce) a DPČ (dohoda o pracovní činnosti).

Společným jmenovatelem dohod jsou výrazně snížené závazky mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, což je vítáno zejména na straně zaměstnavatelů.

Pokud nemají pro brigádníka další práci, fakticky mohou ukončit pracovní vztah z hodiny na hodinu. Výpovědní doby mají spíše formální charakter, prakticky stačí zaměstnanci nepřidělit žádnou další práci. Navíc se na dohody nevztahují žádné nároky na odstupné.

DPP i DPČ mají v pracovních vztazích své místo a mají poměrně jasné odlišnosti:

Dohoda o provedení práce

V kostce se jedná o pracovní vztah, který je možné uzavřít maximálně v rozsahu 300 hodin za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele.

Hlavní výhodou DPP je, že odměna do 10 000 Kč za měsíc je osvobozená od odvodů sociálního a zdravotního pojištění. V případě, že „dohodář“ podepíše růžové prohlášení (na slevu na dani), jeho odměna je mu do částky 10 000 Kč vyplacena v plné výši bez jakýchkoli dalších odvodů pojistného nebo daní.

Nevýhodou tohoto pracovního poměru je omezení v počtu odpracovaných hodin. 300 hodin může být ‚spotřebováno‘ během několika týdnů. Pokud bychom uvažovali o celoroční spolupráci, jsme limitováni průměrem 25 hodin za měsíc.

Toto omezení někteří zaměstnavatelé změkčují tím, že neuzavírají dohodu s hodinovou odměnou, ale s fixní měsíční odměnou s obecným a pro úřad obtížně kontrolovatelným ustanovením, že objem práce nepřesáhne 25 hodin za měsíc.

Dohoda o pracovní činnosti

Na DPČ se oproti DPP vztahuje osvobození od pojistného pouze do limitu 3 500 Kč za měsíc a od tohoto limitu se jedná o plně zdaněný příjem.

Na druhou stranu se na DPČ nevztahuje limit 300 hodin za rok, ale pouze omezení poloviny běžného pracovního úvazku, tzn. 80 hodin za měsíc. DPČ se tak v určitém pohledu mnohem více přibližuje klasickému pracovnímu vztahu např. na částečný úvazek, avšak drží si volnost a flexibilitu.

Kdy se vyplatí DPP a kdy DPČ?

Pokud bychom chtěli zjednodušeně popsat, v jaké situaci je výhodná dohoda o provedení práce, byly by to menší pracovní úvazky s odměnou do 10 tis. za měsíc.

Naproti tomu dohoda o pracovní činnosti je zajímavá pro větší rozsah spolupráce, pro který nestačí limit DPP 300 hodin za rok.

Pokud vás zajímá, jakých největších chyb se dopouští zaměstnavatelé, mrkněte na záznam z vysílání našeho webináře „Největší chyby zaměstnavatelů“ www.chybyzamestnavatelu.cz.

 


Máte další dotazy k tématu? Nevíte si rady v jiných záležitostech týkajících se podnikání?
Připojte se k facebookové skupině PRAVIDLA PODNIKÁNÍ – PORADNA. Rádi vám poradíme.
Komentáře