Aktuální info pro podnikatele – koronavirus

3.4. 2020

Ahoj, podnikatelská rodino!

Času je málo, informací mraky a vše považuji za mimořádně nepřehledné. Proto vám přináším jednoduchý přehled, co je již schváleno a je platné ✅ a co je ve fázi pravděpodobného schválení ❓. Tento článek je průběžně aktualizován. Držte se!

✅ Termín pro podání přiznání k dani z příjmu za rok 2019 je posunut na 18. srpna 2020. Tato lhůta platí i pro úhradu daně. Posunutí se týká jak fyzických, tak právnických osob a není třeba nikde žádat.

✅ Roční přehledy OSVČ za zdravotní a sociální pojištění lze bez sankce odevzdat i uhradit do 3. srpna 2020.

✅ OSVČ nemusí hradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění za březen až srpen. Za tyto měsíce budou platby zcela odpuštěny až do výše minimálních záloh (celkem 29.376 Kč). Pojistné nad tuto hranici bude doúčtováno na jaře 2021 dle podaných přehledů.

✅ Není povinnost hradit červnovou zálohu na daň z příjmu.

✅ V období 1. 3. až 31. 7. je automaticky prominuta pokuta 1000,- Kč za pozdní odevzdání kontrolního hlášení. Ostatní pokuty či penále za pozdní odevzdání či uhrazení DPH a KH budou odpuštěny, pokud se prokáže překážka způsobená situací kolem koronaviru.

✅ Po dobu nouzového stavu + 3 měsíce po jeho ukončení se ruší veškeré povinnosti spojené s EET.

✅ V rámci nouzového stavu bylo spuštěno poskytování bezúročných půjček skrze Národní rozvojovou banku. Avšak limitovaný objem prostředků + administrativní náročnost způsobuje, že drobní podnikatelé fakticky nemají šanci o půjčku zažádat.

✅ Stát refunduje 80 % mzdových nákladů (max. 39.000 Kč) zaměstnavatelům, kterým bylo nařízeno přerušení provozu v souvislosti s koronavirem. Agendu zastřešují úřady práce.

✅ Stát refunduje 60 % mzdových nákladů (max. 29.000 Kč) zaměstnavatelům, jejichž podnikání bylo postiženo krizí způsobenou koronavirem. Agendu zastřešují úřady práce.

✅ Poslaneckou sněmovnou byl schválen odklad hrazení nájmů do 30.6.2020 bez rizika výpovědi z nájmu. Dlužné nájemné je nutno uhradit do 31.12.2020.

✅ Poslanecká sněmovna schválila jednorázovou podporu pro OSVČ ve výši 25 + 19,5  tis. Kč. Celkem tedy 44.500 Kč.  Na tuto podporu budou mít nárok téměř všechny OSVČ, s výjimkou činností vedlejších v souběhu se zaměstnáním. Podpora bude přiznána i OSVČ, které přerušily živnost v souvislosti s koronavirem. Podporu budou procesovat finanční úřady.

✅ Malé firmy, které splní podmínky (zejména udržení počtu pracovních míst a výše odměn), budou mít od 1.6. nárok na podporu v programu Antivirus-C a to formou odpouštění odvodu sociálního pojištění na straně zaměstnavatele. Podmínkou je včasné uhrazení zbývajících odvodů.

✅ Firmy, které nesplní podmínky pro odpuštění sociálního pojištění v programu Antivirus-C mají možnost využít odložené splatnosti pojistného.

✅ Zprávy mezi firmami přes Datové schránky do odvolání zdarma (běžně zpoplatněno).

Informace jsou platné ke dni 15.7. 2020

 

Komentáře