Sídlo, provozovna a jejich označení

11.2. 2020

Pokud k vám zavítá kontrola ze živnostenského úřadu, jednou z hlavních věcí bude podrobná kontrola náležitostí týkajících se provozovny či sídla.

Pojďme si proto ujasnit, jaké jsou mezi nimi rozdíly a jaké povinnosti se k této problematice váží.

Laicky řečeno, sídlo je hlavní adresa podnikatele (jak OSVČ, tak firmy). Obvykle je ze sídla celé podnikání řízeno. V případě OSVČ je sídlem obvykle adresa trvalého bydliště, v případě firem je potřeba, aby podnikatel měl souhlas s umístěním sídla od majitele nemovitosti. Každý podnikatel má pouze jednu adresu sídla.

Oproti tomu provozoven může mít podnikatel kolik chce. Je to fakticky místo, kde dochází k uskutečňování podnikatelské činnosti. Mohou to být pobočky, kanceláře, ale i sklady. V případě, že podnikání probíhá v místě sídla, je pak sídlo v podstatě zároveň provozovnou.

S provozovnami se váže několik klíčových povinností, na které je dobré nezapomenout.

  1. Souhlas či jiný podklad k prokázání právního důvodu k užívání (obvykle nájemní smlouva).
  2. Nahlášení provozovny na živnostenském úřadě (před zahájením činnosti).
  3. Odhlášení provozovny bezprostředně po ukončení činnosti.
  4. Označení provozovny.
  5. Provozovna musí být způsobilá pro konkrétní činnost (u některých činností podléhá kolaudaci)

Co se týče označení provozovny (případně sídla), musí být tyto zvenčí a viditelně označeny přinejmenším názvem firmy (u OSVČ jméno a příjmení) a IČ. Avšak v případě, že mými klienty či zákazníky jsou i spotřebitelé (tedy nepodnikající lidé), pak musí být uvedena i otevírací doba a odpovědná osoba.

Hlavním důvodem, proč existují výše uvedené povinnosti je fakt, že jde v podstatě o hlavní způsob lokalizace podnikatelů ze strany státu. Následně z těchto informací primárně vychází i ostatní úřady, když potřebují podnikatele kontaktovat či dohledat. Lze tak říci, že živnostenský úřad má nepřímo za úkol zajišťovat sběr těchto informací pro potřeby všech ostatních institucí.

Pamatujte tedy 3 hlavní věci. K užívání provozovny musíte mít vždy právní důvod (smlouva či souhlas), musíte ji nahlásit a řádně označit.

Komentáře