Rozhlasové a televizní poplatky při podnikání

17.2. 2020

Kladete si otázku, zda se vás a vašeho podnikání týkají rozhlasové či televizní poplatky? V dnešním článku si jednoduše vyjasníme, jak se věci mají.

Kdo musí platit koncesionářské poplatky?

Koncesionářské poplatky (tedy televizní a rozhlasové) dle aktuální praxe musí platit každý, kdo vlastní či užívá přijímač, který je schopen příjmu příslušného televizního či radiového signálu.

V tomto smyslu je na místě úvaha, jaké jsou typické případy takových přístrojů. Poměrně jasným případem je klasická televize či rádio. Je však též potřeba nezapomínat na rádio v autě či na rádia v různých budících a hodinách.

Pravidla týkající se koncesionářských poplatků jsou shodná jak pro fyzické osoby podnikající tak pro právnické osoby.

Kolik se platí?

Koncesionářské poplatky podnikatelé platí za každý přijímač, který vlastní a to:

Rozhlas – 45,- Kč / měs. / přijímač

Televize 135,- Kč / měs. / přijímač

V případě, že se podnikatel hrazení poplatků vyhýbá, může ho postihnout nejen povinnost je zpětně doplatit, včetně případného penále, ale navrch pokuta ve výši 10.000,- Kč (u rozhlasu 5.000,-). Tuto pokutu navíc může obdržet opakovaně.

Sporné situace a výjimky

Podnikatelé často řeší otázku, zda se jich povinnost hrazení poplatků týká i v případě, že přijímače nemají za účelem příjmu vysílání. Např. televize za účelem projekce a prezentací.

Je nutné upozornit, že zákon na tyto případy z pohledu účelu využití přijímače vůbec nehledí a v tomto smyslu lze tedy dovozovat, že s tímto argumentem bude obtížné uspět. Záleží však na posouzení konkrétním úředníkem.

Další spornou situací je otázka kolem schopnosti příjmu rozhlasového vysílání v počítači. Pravdou však je, že PC či notebook jsou dle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání jednoznačně považovány za přijímače, proto by podnikatelé za každý takový přístroj poplatky odvádět měli.

Výjimku z hrazení koncesionářských poplatků mají vybrané instituce, jako např. školy či muzea.

Na co si dát pozor?

Pozor by si měli dát např. podnikatelé, kteří si pořizují ‚soukromé‘ věci na firmu. V takovém případě totiž často zapomínají, že fakticky je předmět majetkem firmy a z toho titulu by za něj měly být odváděny příslušné poplatky.

Kontrolní činnost koncesionářských poplatků probíhá jak na dálku (zjištěním informací o vlastnictví přijímače a zasláním výzvy k hrazení) nebo fyzicky – návštěvou provozoven.

Jak se přihlásit ke koncesionářským poplatkům?

Nejjednodušším způsobem, jak se přihlásit k hrazení koncesionářských poplatků je online:

Rozhlas: https://zis-ext.rozhlas.cz/

Televize: https://tvp.ceskatelevize.cz/

Registraci je též možné provést na pobočkách České pošty.

Údaje k hrazení koncesionářských poplatků obdrží poplatník po provedení registrace.

Shrnutí

Koncesionářské poplatky se fakticky týkají všech podnikatelů. Jen málokdo nemá v podnikání alespoň počítač. Poplatky podnikatelé platí za každý jeden přijímač. V případě více přijímačů tak celkové částky šplhají do tisíců korun ročně.

Komentáře