Chytrý šanon 

podnikání bez pokut

Chytrý šanon je pomocník pro podnikatele. Má klasickou podobu šanonu, avšak obsahuje unikátní záložky (rozdělovače) s přehledným návodem, jak splnit základní povinnosti vůči klíčovým úřadům, které mohou běžného podnikatele kontrolovat.


1 590 Kč

O  ŠANONU

Chytrý šanon je nástroj určený pro malé a střední podnikatele. Pomáhá jim plnit legislativní povinnosti a především připravit se na požadavky nejčastějších kontrol, které u nich mohou proběhnout. Šanon má klasickou fyzickou podobu. Klíčové jsou jeho vnitřní záložky (rozdělovače), které jsou jakousi kuchařkou, která podnikatele jednoduše provede splněním základních povinností vůči jednotlivým úřadům. Protože většina povinností souvisí s nějakými dokumenty, cílem šanonu je, aby si jeho majitelé tyto dokumenty podle návodu do šanonu zařadili a byli tak připraveni na nečekaný příchod kontroly. Úřady, na které Vás Chytrý šanon připraví jsou:

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Dohledu živnostenského úřadu podléhá každý podnikatel či firma provozující podnikatelskou činnost.

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE

ČOI dohlíží na podnikatelské subjekty poskytující služby nebo prodávající zboží v ČR.

INSPEKTORÁT PRÁCE

Podnikatelé a firmy zaměstnávající byť jediného zaměstnance, podléhají kontrole Státního úřadu inspekce práce. Ten patří mezi nejaktivnější úřady vůbec.

REJSTŘÍKOVÝ SOUD

Povinnosti vůči rejstříkovému soudu musí plnit veškeré firmy a podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku.

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚOOÚ dohlíží zejména na plnění povinností v souvislosti s nařízením EU o ochraně osobních údajů – tzv. GDPR.

OSTATNÍ INSTITUCE

Autorské svazy, koncesionářské poplatky, likvidace odpadu, Hasičský záchranný sbor

Myšlenka a cíl

Cílem projektu CHYTRÝ ŠANON je poskytování základní podpory malým a středním podnikatelům v oblasti plnění legislativních povinností souvisejících s podnikatelskou činností. Plnění legislativních povinností je zároveň ochranou před pokutami a sankcemi ze strany úřadů a dozorujících institucí.

Podnikání v bezpečí za 1 590 Kč