Milion českých živnostníků

11.3. 2019

Jde o historický milník. K 31.3. 2019 je poprvé evidováno v Česku více než 1 milion živnostníků, konkrétně 1 011 007. Abychom byli přesní, musíme říci 1 milion OSVČ. Ne každá OSVČ totiž musí mít živnost. Statistiku zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení.

Nárůst počtu živnostníků evidujeme nepřetržitě již mnoho let. Zajímavostí však je, že za posledních 8, kdy se počet živnostníků zvýšil téměř o 60 tisíc, tvořily 90 % nových podnikatelů ženy.

Za zmínku také stojí to, že téměř polovina živnostníků podniká na tzv. činnost vedlejší. To znamená, že často podnikají lidé při zaměstnání, při studiu či mateřské dovolené.

Z těchto statistik lze vyčíst, že Češi jsou podnikaví. Téměř půl milionu lidí se podnikáním přivydělává a také se stává trendem u maminek po mateřské, že se již nevrací do zaměstnání, ale snaží se rozvinou nějaké své, třeba i drobné, podnikání. Za tímto trendem lze hledat snahu mít více času na výchovu dětí a zejména pak větší časovou flexibilitu.

Stoupá však i počet ‚plnohodnotných‘ podnikatelů. U těch existuje jedno zásadní riziko a to povinnost platit si minimální odvody sociálního a zdravotního pojištění, bez ohledu na to, zda se jim v podnikání daří nebo ne. ČSSZ tak každoročně rozesílá téměř 150 tisíc výzev k úhradě dlužného pojistného a řeší desítky tisíc správních exekucí.

Jak jste na tom vy? Podnikáte? Naplno, či při zaměstnání? A jak se Vám daří?

 

Komentáře